NETTVERK OG DATAKOMMUNIKASJON

TELEKOMMUNIKASJON

Telekommunikasjon er

 kommunikasjon ved hjelp av tegn, lyd og bilder over større avstander.

Moderne samfunn er helt avhengig av velfungerenede telekommunikasjoner, og industri og aktiviteter som er knyttet direkte til telekommunikasjoner, utgjør nesten 3 % av verdens totale økonomi. De tradisjonelle informasjonskanalene og telekommunikasjonsmidlene vil i framtida trolig konvergere, det vil si smelte sammen til ett medium.

 

Våre skytjenester: 

 

Backup

Unngå å bli rammet av datatap. Skybasert backup utenfor driftsmiljøet ditt

microsoft 365

Ta med kontoret hvor du vil og jobb på den enheten som passer best for deg – datamaskin, mobil eller nettbrett

 

Microsoft Azure

Skyplattform fra Microsoft som leverer tjenestytelser via internet. Vi supporterer og drifter

 

Kontakt skjema

DATANETTVERK

 I tradisjonell forstand består et datanettverk av datamaskiner knyttet sammen ved hjelp av kabel eller ved hjelp av trådløs teknologi. I de senere år har teknologien gjort at det er kommet flere ting på markedet som kan knyttes opp til et nettverk i tillegg til tradisjonelle datamaskiner. Dette er alt fra nettverksskrivere og mobiltelefoner til toaletter og kjøleskap.

Opprinnelig ble nettverk satt sammen innad i bedrifter, forskningsinstitusjoner og i det militæret. Tanken var at sammenkoblinger av datamaskiner skulle gjøre utvekslingen av forskningsdata og annen informasjon lettere. Etterhvert har bruken av datanettverk blitt mer og mer utbredt.

Nettverksinfrastrukturen skal minimere risikoen for at uønskede hendelser oppstår, samt avlaste og støtte våre kunders forretningsdrift. Nettverksinfrastrukturen må også møte både dagens og morgendagens behov for utvidelser og vekst. Det er ingen lett oppgave å få til.

Eksempelvis tilbyr vi:

 • Designløsninger og installasjon for datasentre
 • Drift og fremtidssikring av nettverksinfrastruktur i enhver type anlegg
 • Innendørs dekning for mobile løsninger
 • Sentraliserte WiFi-løsninger
 • Intelligente, sanntidsbaserte dokumentasjonsløsninger
 • Sikkerhet (adgangskontroll og IP-kameraer)

Coromatic har egne spesialutdannede teknikere innen hvert kompetanseområde, og vi er spesialiserte på å håndtere kritiske miljøer. Vi har også et sterkt nettverk av partnere som jobber tett med de største produsentene av komponenter. Dermed kan vi tilby fullstendige, nøkkelferdige løsninger hvor vi kan bistå med alt fra design og prosjektering til installasjon og driftssetting.

COROMATIC

Tidligere pleide denne infrastrukturen å bare transportere data- og teletrafikk. I dag omfatter den i tillegg IP-kameraer, video, AV, adgangskontroll, innendørs trådløs dekning, sensornettverk og anleggsovervåking til LED-belysning på kontorer. Noe som stiller mye høyere krav til infrastrukturen.

I Coromatic har vi lang erfaring med nettverk og datakommunikasjon, og dyp forståelse for hvordan virksomhetskritisk infrastruktur er koblet til våre kunders daglige virksomhet. Vi utvikler skreddersydde nettverk for både datasentre og hele anlegg, med løsninger for alt fra kabelsystemer til mobilkommunikasjon for hele bygninger.

ROBUST OG SIKKERT DATANETTVERK?

Trafikken til datasentrene øker og det samme gjør kapasiteten på det trådløse nettet. I tillegg øker antall tjenester som bruker det tradisjonelle datanettverket. Det er ikke lengre bare data som transporteres men også tale og video. Dette krever et robust og sikkert nettverk hvor det er mulig å gi riktig tilgjengelighet og god kvalitet til de forskjellige datastrømmene.

En e-post som ikke kommer frem til mottaker kan skyldes feilskrevet e-postadresse, lokale sikkerhetsinnstillinger eller feil på sentral Exchange-server eller brannmur. 

   

  NETTVERKSTJENESTER NETTVERK OG KOMMUNIKASJON

  • Installerer og konfigurerer rutere og switcher
  • Setter opp spredenett og kabler
  • Installerer og konfigurerer trådløse nett

  NETTVERK OG KOMMUNIKASJON

  Nettverksinfrastrukturen skal minimere risikoen for at uønskede hendelser oppstår, samt avlaste og støtte våre kunders forretningsdrift. Infrastrukturen må også møte både dagens og morgendagens behov for utvidelser og vekst. Det er ingen lett oppgave å få til.

   

  Nettverk er et system av samhandlende komponenter. Slike systemer kan ha vidt forskjellige formål og karakteristika.Vi kan;