BRANNMUR

I datateknikk er brannmur (av engelsk firewall) maskinvare og / eller programvare som beskytter datanett mot uønsket kommunikasjon.
Eksempel på slik uønsket kommunikasjon kan være hackere som trenger inn i datanett koblet til internett.

Å SIKRE SEG MOT UØNSKET KOMMUNIKASJON ER VANSKELIG

Riktig konfigurasjon krever gode evner hos systemadministratoren. Det krever betydelig forståelse for nettverksprotokoller og datasikkerhet. Små feilgrep kan gjøre det verdiløst som sikkerhetsverktøy. Standard sikkerhetsrutiner foreskriver et «default-deny» (avslå dersom ikke annet er spesifisert) regelsett for brannmuren.

SIKKERHET

MOT UØNSKET KOMMUNIKASJON

Z

BETYDELIG FORSTÅELSE

HØY KOMPETANSE

STANDARD SIKKERHETSRUTINER

RIKTIG KONFUGIRASJON

Sikre deg mot angrep:

9 + 15 =