ASP LØSNING, TERMINALSERVER FJERNDRIFT, SKYTJENESTE, DIN EGEN PRIVATE CLOUD

Kjært barn har mange navn! Tjenesten er å betrakte som din egne lille sky, plassert i vårt datasenter. En sky som du legger alle systemer og dokumenter i. Som du har tilgang til når du vil – fra hvor du vil. En ASP løsning passer både for små og store virksomheter.

JOBB HVOR DU VIL – NÅR DU VIL

Brukere av systemet kan jobbe opp mot bedriftens programmer og dokumenter uavhengig av geografisk lokasjon. Du får tilgang til samme skjermbilde uansett om du befinner deg på kontoret, på reise eller hjemme. Løsningen holder deg alltid oppdatert med mulighet for synkronisering av e-post og kalender mot mobiltelefon.

INGEN BEKYMRINGER

Vi tar hånd om backup, antivirus og generell sikring av bedriftens data, uten at dere trenger å tenke på dette.

LAVE INVESTERINGSKOSTNADER

Med ASP-avtale slipper bedriften å investere i server(e), serverrom og dyr programvare. Samtidig stiller en slik løsning svært lave krav til bedriftens PC-er, noe som gjør at maskinparken holder mål mye lenger.

FLERE AVDELINGER

Løsningen passer utmerket for bedrifter hvor flere avdelinger ønsker å dele ressurser som programmer, dokumenter og skrivere. Geografisk lokasjon er ingen hinder! Vi leverer også flere forskjellige kasseløsninger dersom din bedrift har behov for det.

FORUTSIGBARE IT KOSTNADER

Tjenesten leveres til fast pris og gir bedriften god oversikt over sine IT-kostnader.

Hva er ASP
En ASP løsning innebærer at programmer og dokumenter ligger på eksterne servere som driftes og vedlikeholdes av oss. Du får tilgang til serverne via internett, men opplever det som å jobbe lokalt på egen pc.
Plug & Play
ASP – Application Service Provider – er enkelt sagt «hele kontoret gjennom en plugg i veggen». På kundens side av pluggen befinner det seg skjerm og tastatur. På ASP-leverandørens side befinner det seg maskinvare, lagringskapasitet, programvare og en høy driftsstabilitet. Det eneste du trenger å gjøre er å plugge i kontakt og komme deg på nett – resten fikser vi.
Tynnklient
Vårt datasenter består av store sentraliserte servere for å dele regnekraft, internminne og sikrede lagringsområder mellom et stort antall brukere. På din side trenger du kun en «tynn klient» (for eksempel en Windows Terminal, Mac, mobiltelefon eller lignende) for å få gjort jobben sin.
Spar penger og øk fleksibiliteten
En ASP-løsning vil for kunden representere en besparelse (forenklede driftsrutiner, ingen oppgradering av maskinpark og software). En ASP-løsning er fleksibel. Fra en hjemme-PC har man tilgang til de samme programmene, backup, sikkerhet og oppgradering som på jobb.

EN SKY

FLERE TYPER INNHOLD

SAMME SKJERMBILDE

HVOR DU ENN ER

N

OPPDATERT

SYNKRONISERT

Hva kan et ASP løsning gjøre fordeg?

5 + 2 =