Styrk resultater med et sikkert og robust nettverk

Raske, pålitelige, stabile og sikre nettverk er viktig for en enkel og effektiv arbeidshverdag. Zero-trust for arbeidsstedet – sørg for å ha en sikker tilgang til nettverkene og programmene dine, av alle brukere, enheter og områder.

Vi hjelper med veiledning, installasjon og drift av nettverk.

Produkter for nettverk

Switch

Trådløst 

Ruting

Om nettverk

I tradisjonell forstand består et datanettverk av datamaskiner knyttet sammen ved hjelp av kabel eller ved hjelp av trådløs teknologi. I de senere år har teknologien gjort at det er kommet flere ting på markedet som kan knyttes opp til et nettverk i tillegg til tradisjonelle datamaskiner. Dette er alt fra nettverksskrivere og mobiltelefoner til toaletter og kjøleskap.

Opprinnelig ble nettverk satt sammen innad i bedrifter, forskningsinstitusjoner og i det militæret. Tanken var at sammenkoblinger av datamaskiner skulle gjøre utvekslingen av forskningsdata og annen informasjon lettere. Etterhvert har bruken av datanettverk blitt mer og mer utbredt.

Nettverksinfrastrukturen skal minimere risikoen for at uønskede hendelser oppstår, samt avlaste og støtte våre kunders forretningsdrift. Nettverksinfrastrukturen må også møte både dagens og morgendagens behov for utvidelser og vekst. Det er ingen lett oppgave å få til.