Hosting, ASP, nettsky eller cloud computing. Uansett hva du kaller det er det stadig flere bedrifter som flytter serveren ut av huset og lar eksterne IT-folk ta ansvaret. Våre kunder oppdager at det både er rimeligere og ikke minst sikrere.

Ved bruk av nettsky/cloud computing blir driftsmiljøet mye større i den enkelte bedrift. Det gir stordriftsfordeler og tilgang til avanserte løsninger som ikke ville vært kostnadseffektive for din bedrift alene.

Kostnadene for bruk av hosting, ASP og nettsky er forutsigbare og enkle å budsjettere. Du vil aldri stå ovenfor et uventet behov for store nye IT-investeringer. Selv ikke når nye løsninger skal tas i bruk.

Sikkerheten blir bedre med nettsky, med løsninger som ikke er økonomisk forsvarlig å anskaffe på egenhånd. Serveren er plassert i et sertifisert datasenter med avanserte backupløsninger. Serveren er fysisk sikret, det tas sikkerhetskopier og det legges opp redundante linker til internett eller speiling mot et redundant maskinrom. Skulle noe hende med webhotellet, er det alltid kvalifiserte folk tilstede for å løse problemet.

Bedriftens egne IT-medarbeidere kan da også brukes bedre. De burde fokusere mer på hvordan IT-systemene kan brukes til å øke bedriftens konkurranseevne, og mindre på at de skal virke.