HVA ER DATASENTERTJENESTE

Datasentertjenestene består av et sentralt driftsmiljø med nødvendig infrastruktur, strøm, basisdrift og forvaltning av løsninger. Man kan drifte kundespesifikke servere og lagringsmiljø i det sentrale driftsmiljøet eller levere datakraft og lagring som en privat eller delt skybasert tjeneste.mærkilden svikter.

KORT OM DATASENTER HOS OSS

Vi jobber kontinuerlig for å utvikle våre datasentre for å gi optimal sikkerhet og pålitelighet for kundene. De er basert på et felles, standardisert og sentralisert datasenterkonsept og drar nytte av stordriftsfordeler. For din bedrift betyr dette både reduserte kostnader og tryggheten i å vite at du har tilgang til en velprøvd, skalerbar løsning med garantert ytelse.

Norge

Europa

Ditt kontor

Bedre hverdagen din med datasenter:

10 + 4 =