SIKKERHET

Datasikkerhet, Informasjonssikkerhet eller IT-sikkerhet er et fagområde som er knyttet til nøkkelbegrepene konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet. Det engelske ordet for informasjonssikkerhet, information security, blir ofte forkortet INFOSEC.

Bedrifter opplevere i dag stadig større trusler; kryptolocker, hacking & tradisjonelt tyveri av hardware. Det gjelder å være forsikret – det koster mer å la vær dersom uhellet er ute.

RISIKOSTYRING – SENTRALT BEGREP INNEN DATASIKKERHET

Nettopp bildet av hva nødvendig kvalitet betyr er vesentlig. Alle tiltak som gjøres vil være kostnadsdrivende slik at det er viktig å velge de rette tiltakene. Fagområdet risikostyring blir dermed viktig. En risikoanalyse vil avdekke områder hvor kostnaden til et tiltak oppveier kostnaden ved å unnlate å gjøre tiltaket.

VANLIGE FEIL

Det er vesentlig at datasikkerhetsarbeidet er en kontinuerlig prosess og ikke preges av en samling strakstiltak. Konsekvensen av slike er at tiltakene blir kostnadsdrivende, ikke er effektive og virker mot hverandre.

Manglende eierskap er et område som ofte er årsak til økt kostnad og risiko. Alle IT-system bør ha en eier som er ansvarlig for leveransen fra systemet og som bærer kostnaden ved både kvalitetsfremmende tiltak og de feil som inntreffer.

Hackeren Jeffrey Moss sa i 2012 at « Personlig internettsikkerhet handler mer om ikke å være lettlurt enn det handler om å få seg fancy hjelpemidler. Ingen teknologi i hele verden kan hjelpe en person som ikke sjekker om man faktisk er på de ekte nettsidene til banken sin før han eller hun logger inn».[1]

Man slipper inn virus ved å åpne feil vedlegg i en epost. Det gjelder å være oppmerksom hele tiden.

BACKUP

BRANNMUR

VARSOMHET

Øk din sikkerhet i dag:

9 + 3 =

Øk din sikkerhet i dag: