BACKUP AS A SERVICE(BAAS)

Har du IT-ansvar i dag, kjenner du antagelig til mange problemstilinger og utfordringer knyttet til backup. Hvordan skal backup-vindet holdes nede? Hvordan skal kostnadene holdes nede uten at det går på beskostning av funksjonalitet og ytelse? Deduplisering på software, eller hardware, eller ikke i det hele tatt? Tape eller disk? Hva med arkiv? Og aller viktigst: Hvor lang tid tar det å gjenskape en enkelt fil, en database eller hele datasenteret?

Overlate backup-hodebryet til oss!

Noen av fordelene med Backup as a Service :

  • Du unngår store investeringer i hardware og software
  • Du har full kontroll over dine data til enhver tid
  • Du er garantert hurtig og sikker reetablering at dataene dine
  • Forutsigbare kostnader for din bedrift – fakturering etter faktisk forbruk
  • Du kan skalere kapasiteten etter bruk og behov
  • Du får en forsikring mot uforutsett datatap
  • Backup-dataene sikret lokalt og på sekundær lokasjon i Norge, driftet av Purity

Vi leverer norske & internasjonale skytjenester, som beskytter dine data fra innsyn og utlevering til utenlandske interesser.

Alle våre løsninger er skreddersydde og tilpasset den enkelte virksomhets ønske, behov og data. Løsningen prises pr TB med front end data. Dette gjør det forutsigbart og enkelt å velge en backup as a service løsning

Ikke mist dataene dine! Ta kontakt:

5 + 14 =