SSL-SERTIFIKATER

Sertifikater? Sikkert. Få trygghet ved å sikre ditt nettsted mot uautoriserte oppfanging av data .
Secure Socket Layer (SSL ) sertifikater gir en sikker, kryptert forbindelse mellom ditt nettsted eller søknad og sluttbruker.
Om en kunde er å gi sin kontaktinformasjon eller kredittkortinformasjon i en form, et SSL-sertifikat lar dem få vite at de kan stole på at deres data vil ende opp i hendene alene .

HVA ER ET DIGITALT SERTIFIKAT?

Et digitalt sertifikat er en unik datafil som kan brukes som digital legitimasjon. Et digitalt sertifikat kan utstedes til en person, en organisasjon, et dataprogram, en gjenstand eller andre enheter som har en unik identitet.

Opprett innhold for modulen.

HVA INNEHOLDER ET DIGITALT SERTIFIKAT?

  • Identiteten til den eller det som sertifikatet skal identifisere
  • En gyldighetsperiode
  • Et løpenummer som identifiserer sertifikatet unikt
  • Hvilket anvendelsesområde sertifikatet er utstedt for
  • En «offentlig nøkkel»

Et digitalt sertifikat er laget ved hjelp av teknologien «asymetrisk kryptografi». I motsetning til tradisjonell kryptografi hvor samme nøkkel brukes både til kryptering og dekryptering opererer asymetrisk kryptografi med to nøkler; en privat nøkkel og en offentlig nøkkel. En fil som er kryptert med en privat nøkkel kan bare dekrypteres med den offentlige nøkkelen. Dette kan brukes til legitimasjonsformål ved at bare den som skal legitimere seg kjenner den private nøkkelen mens alle som skal kunne kontrollere legitimasjonen kjenner den offentlige nøkkelen. Den som skal legitimere seg krypterer en kjent tekst som leveres til den som skal kontrollere legitimasjonen. Denne dekrypterer så teksten med den offentlige nøkkelen. Hvis dette lykkes vet man at teksten ble kryptert av innehaveren av den private nøkkelen.

~

KRYPTERT FORBINDELSE

SIKKER OPPFANGING AV DATA

TRYGGHET

TILLIT

LEGITIMERE

KRYPTERE

Skaff deg kryptert forbindelse med ssl-sertifikater i dag:

1 + 2 =