SKYTJENESTER

Cloud Computing, nettsky, ASP løsning, virtuell server, Office 365, er noen av navnene på IT tjenester som går under betegnelsen skytjenester. Fellesnevneren er at alle tjenestene er levert via internett. Det innebærer at programmer og dokumenter ligger på eksterne servere – i skyen. Dette erstatter lokal maskinvare.

 

HVORFOR SKYTJENESTER?

N

Tilgang til tjenestene der du befinner deg

N

Lavere kostnad - ingen investering i maskinvarepark

N

Fleksibilitet - tilpass behov måned for måned

 

HVA ER SKYTJENESTER

Skytjenester, eller Cloud Computing, er en samlebetegnelse på alt fra dataprosessering og datalagring til programvare på servere som er tilgjengelig fra eksterne serverparker tilknyttet internett Serverparkene kjennetegnes ved at de er laget for dynamisk skalering. Det betyr at datakraft kan tilpasses kapasitetsbehov, og kunden kan betale for det den faktisk bruker.

Mange eksterne serverparker står utenfor Norges grenser. En stor utfordring for virksomhetene som bruker slike tjenester er å sørge for at avtalen med skytjeneste-leverandøren er i samsvar med norsk lovgivning.

 

FORDELER MED SKYTJENESTE

Fordeler med skytjenetse er at man kan jobbe fra hvor man vil, lagre arbeidet og hente det frem igjen når som helst fra hvilken som helst enhet når det passer. IT-programmer infrastruktur og kontotstøtte holdes konstant oppe og oppdatert da de oppbevares i skytjenesten under høy sikkerhet. Det er lett å kommunisere, dele og også jobbe med det samme dokumentet samtidig. En slipper å kjøpe inn maskinvare og programvare for å dekke det behovet som kun oppstår ved noen anledninger. Oppgaver som regnskapsføring, arkiv og bildeoppbevaring blir mye enklere med skytjeneste og bedriften kan dermed organisere sinre ressurser bedre internt.

HØYERE YTELSE

BEDRE EFFEKTIVITET

1

MER FLEKSIBILITET

FLERE MULIGHETER

KOSTNADS KONTROLL

BEDRE OVERSIKT

Hva kan skytjenester gjøre for deg?

12 + 10 =