FILSERVER

Få tilgang til filene dine overalt, alltid og del med de du vil. For eksempel kan én og samme datamaskin tilby flere tjenester samtidig, så fremt maskinen har kapasitet til å utføre alle oppgavene. Krav til servernes kapasitet og ytelse blir bestemt av arbeidsoppgavene. De fleste serverarkitekturer er også skalerbare, slik at kapasiteten for eksempel kan utvides med den datamengde som til enhver tid skal behandles eller formidles.

 

HVA ER FILSERVER

Filserver er en tjener koblet til et datanettverkmed det primære formål å fungere som et lagringssted for datafiler for andre datamaskiner i nettverket. Data kan typisk være dokumenter, lydfiler, fotografier, filmer, bilder og databaser. Begrepet server definerer en opphøyd rolle, som i klient-tjener-ordningen, hvor klientene er datamaskinene som benytter filserveren til lagring. En filserver er ikke ment å utføre tunge beregninger eller andre tidkrevende oppgaver, ei heller å kjøre programmer på vegne av sine klienter. Filserveren er utviklet primært for å tilby datalagring og å finne lagrede data mens beregninger utføres av klientene selv.

Legg inn litt tekst

 

FORDELER MED FILSERVER

Enheter i nettverk oppgir fordelen av å gjøre visse filer bare tilgjengelig for autoriserte personer, med bruk av passord og samtidig å ha data som er lagret på ett sentralt sted . En annen fordel er den enorme fremskritt konstruert inn brannmur og antivirusprogramvare spesielt utviklet for å beskytte selv de mest kompliserte datanettverk .

BESKYTTELSE

BEGRENSE TiLGANG

OVER ALT ALLTID

JOBB FRA HVOR DU VIL

DATALAGRING

MER PLASS

Kontakt oss for filserver i dag:

5 + 1 =