1. Enkel registrering for søker

Søker oppretter enkelt en konto i søknadsportalen sin, slik at de kan sende inn en søknad. Det er enkelt og oversiktlig for søker å følge instrukser for oppretting av konto.

2. Søker mottar automatisk e-postbekreftelse

Søker kan få automatisk e-postbekreftelse når søknaden er lagret som kladd eller er sendt inn. Bruker kan dermed være trygg på at søknaden har kommet frem til stiftelsen.

3. Innlogging med BankID

Om ønsket kan en ha sikker innlogging med BankID. BankID er en elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nett. Med BankID-innlogging sikrer en trygghet og for søknader til f.eks pengestøtte, kan elektronisk identifisering være nødvendig.

4. Kontrollpanel

Som saksbehandler har du full oversikt over prosessen for hver enkelt søker. Kontrollpanelet er et verktøy som gir tilgang til behandlede søknader, ubehandlede søknader, søknader under behandling, tildeling og varsling, rapportering, arkivering og historikk.

Søker får får også tilgang til eget kontrollpanel og kan dermed ha oversikt over hvor langt søknaden er kommet i søknadsprosessen.